Đồng Hồ Cổ Để Bàn Mạ Vàng Thủy Ngân

Đồng Hồ Cổ Để Bàn Mạ Vàng Thủy Ngân


Mã: TG21015
Liên hệ

  • Đồng hồ để bàn Pháp cổ
  • Mã TG21015
  • Xuất xứ: Pháp vào thế kỷ 19
  • kích thước: 

Mô tả sản phẩm
0912213535