Bộ Ba Đồng Hồ Để Bàn Cổ Mạ Vàng

Bộ Ba Đồng Hồ Để Bàn Cổ Mạ Vàng


Mã: BB21006
Liên hệ

  • Bộ ba đồng hồ Pháp cổ
  • Mã BB21006
  • Xuất xứ: Pháp vào thế kỷ 19
  • kích thước: 

Mô tả sản phẩm


Bộ ba đồng hồ để bàn cổ mạ vàng
Bộ ba đồng hồ để bàn cổ mạ vàng 

0912213535